CBD snižuje agresivitu vyvolanou izolací

Vědci v nové studii zjistili, že kanabidiol (CBD), sloučenina přítomná v konopí, může snižovat agresivitu způsobenou sociální izolací.

Agresivita je obvykle léčena antidepresivy nebo antipsychotiky. Dřívější studie však naznačují, že by stejně tak mohlo fungovat i CBD.

 

Tygr-cbd-agresivita


Brazilští vědci provedli experiment, aby to potvrdili.

Francisco Silveira Guimarães z lékařské školy Ribeirão Preto z University of Sao Paulo (FMRP-USP) a jeho kolegové injekčně podali čtyřem skupinám myší různé dávky CBD, aby zjistili, zda by tato sloučenina mohla změnit agresivní chování u zvířat, která byla chována v izolaci.

Pro ověření tu byla pátá skupina myší, kterým nebyl podán kanabidiol. Myši v kontrolní skupině zaútočily na vetřelce přibližně dvě minuty poté, co vstoupily do klece, a provedly 20 až 25 útoků.

Myši, které dostaly ekvivalent 5 mg / kg CBD, začaly napadat vetřelce přibližně po čtyřech minutách a počet útoků byl poloviční.

Skupina která dostala 15 mg / kg CBD, se chovala nejméně agresivně. Začali útočit po 11 minut a počet útoků byl okolo pěti.

Myši, kterým bylo podáváno 30 mg / kg a 60 mg / kg, však napadly dříve a častěji.

CBD-agresivita-my%C5%A1

 

Guimarães vysvětlil, že na základě výsledků jiných studií se snížení účinků CBD při vyšších dávkách očekávalo.

Vědci se domnívají, že CBD aktivuje dva receptory v mozku, které mohou mít uklidňující účinky.

“Celkově naše zjištění naznačují, že CBD může být terapeuticky užitečná při léčbě agresivního chování, které je obvykle spojeno s psychiatrickými poruchami.”

“Kanabidiol byl studován v různých kontextech v posledních 20 letech, ale jen velmi málo výzkumu zkoumalo vliv na agresivní chování,” řekl Guimarães.

Studii podpořila také Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq), brazilská vládní agentura.

Výsledky byly publikovány v časopise Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.